เที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดผาลาด เที่ยวเชียงใหม่ ชมศิลปะอันงดงามของภาคเหนือ ศิลปะล้านนาอายุกว่า 500 ปี

วัดผาลาด สถานที่ท่องเที่ยวเชี่ยงใหม่ที่ไม่ควรพลาด เป็นวัดสวย วัดเก่าแก่ที่มีศิลปะอันงดงาม แค่ทางเข้าวัดก็ทำให้รู้สึกถึงความเก่าแก่ แถมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ไปดูความสวยงามของวัดแห่งนี้กันเลย วัดผาลาด ตั้งอยู่ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 500 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทาย ไว้หาสถานที่สำหรับการประดิษฐานพระบรมธาตุ แม้ว่าจะเคยถูกปล่อยให้รกร้าง แต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ จนกลายมาเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างที่เห็น ไฮไลท์ของวัดผาลาด คือ เจดีย์ เป็นศิลปะในสมัยของครูบาศรีวิชัย แต่สร้างโดยช่างชาวพม่า สันนิษฐานว่ารูปทรงน่าจะคล้ายกันกับวัดมหาวันที่ท่าแพ แต่สภาพในปัจจุบันได้ถูกขุดเจาะเอาของสำคัญในเจดีย์ไปตั้งแต่สมัยสงครามโลก จนช่วงสมัยหลังสงครามโลกทำให้ยอดเจดีย์ได้พังลงมา และนอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำทิพย์ ที่สร้างขึ้นโดยชาวสุโขทัย มีไว้สำหรับเก็บน้ำไว้กินไว้อาบ ส่วน พระพุทธรูปหน้าผา เป็นศิลปะแนวร่วมสมัย มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ พระไล่กา และ วิหารพระเจ้ากือนา รวมไปถึงที่นี่ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วย ที่อยู่ : บ้านห้วยผาลาด ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

Read More