รวมงาน “วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2565” หล่อเทียน ฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา สำหรับชาวพุทธเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีการจัดงานใหญ่ เทศกาลต่างๆ และกิจกรรม งานบุญ ต่างๆ ขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีของแต่ละท้องถิ่นไว้ วันนี้เราได้รวบรวมงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 2565 มาฝาก ไปดูกันว่ามีงานบุญจัดที่ไหนบ้าง

1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

  • สำหรับสวนโมกข์กรุงเทพนั้น จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 22.00 น. ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อธิษฐานจิต เวียนเทียน สนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค แบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน)

2. ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา 2565 วัดพระพุทธบาท สระบุุรี

  • สำหรับประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษานั้น ในปีนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 โดยประเพณีสำคัญของวัดพระพุทธบาท สระบุุรี ที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งจะมีการใส่บาตรด้วยดอกไม้ท้องถิ่น อย่าง ดอกเข้าพรรษา จากนั้นพระสงฆ์ก็จะนำดอกไม้ทั้งหมดนี้ไปสักการะรอยพระพุทธบาท เชื่อว่าเป็นการชำระบาปที่ได้เคยทำมา

3. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี 2565

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี เป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ของจังหวัด สืบทอดกันมากว่าร้อยปี ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยในปี 2565 นี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 และงานแห่เทียนปีนี้ กำหนดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม (หมุนเวียนพระอารามหลวง 3 วัด ได้แก่ วัดมหาวนาราม วัดสุปัฏนาราม และวัดศรีอุบลรัตนาราม)

4. ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ คลองลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา

ททท.พระนครศรีอยุธยา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 11 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย

  • ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • เส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี
  • ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม
  • การจัดการแสดงภาพถ่าย วิถีชีวิตชาวลาดชะโด ชิม ช็อป แชะ
  • อาหาร และสินค้าในตลาดย้อนยุคลาดชะโด

Leave a Reply

Your email address will not be published.