Day: August 24, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เปิดแล้ว “หอชมเมืองสมุทรปราการ” เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 23 ส.ค. – 31 ต.ค. 2565

“หอชมเมืองสมุทรปราการ” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 โดยด้านในจัดนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ ผู้เข้าชมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านคิวอาร์โค้ด พร้อมจุดชมวิวเมืองปากน้ำ 360 องศา และนอกจากนี้ ด้านในของตัวอาคารนั้น ยังมีการแบ่งโซนให้ได้เรียนรู้ถึง 4 โซน โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์เด็ก  มีพื้นที่ขนาด 1,926 ตารางเมตร ส่วนนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้เด็กได้เล่นสนุกกับการลงมือทำ โดยใช้การแสดงนิทรรศการในรูปแบบผสมผสานที่ทันสมัย เพื่อช่วยกระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาต่อยอดด้านความคิดของเด็กๆ โซนที่ 2 พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ  มีพื้นที่ขนาด 800 ตารางเมตร เป็นส่วนของการนำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดสมุทรปราการ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด โดยจัดแสดงผ่านสื่อที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ ให้ชาวปากน้ำได้เกิดความรัก และภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด โซนที่ 3 ห้องสมุด  […]

Read More